0 - 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Kočka TÝNA a baba STRAŠNICE

Kočka TÝNA a baba STRAŠNICE

 – interaktivní vánoční pohádka, ve které jsou nejdůležitějšími herci děti.     

Pohádka o vánočních tradicích s písničkama, láskou a hledáním vánočního kouzla. Děti jsou aktivně zapojené do pohádky, ve které hrají různé postavy, nebo plní úkoly. Hodina interaktivní zábavy.
Vánoční kouzlo, všichni si jej přejí, všichni jej potřebují a kočka Týna vám ho pomůže najít. Děti přiloží ruku k dílu, když maminky pečou cukroví a tatínkové připravují vánoční stromeček.
Programem provází kočka Týna, která je vždy připravena pomoci dětem s nesnázemi při vánočních úkolech.
Malí diváci pomáhají vytvořit kouzlo Vánoc svou pílí, umem a otevřeným srdcem.

Délka výpravného programu  cca 60 minut

Technické požadavky:
Určení lokality a jednoznačné stanovení plochy, určené pro stavbu.
Elektrická přípojka 230V do 10 metrů od místa produkce.
Umožnění vjezdu pro navážení kulis a rekvizit.
Odstavná plocha pro vozidla účinkujících a techniky.

menu
menu