0 - 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

NEON BAND

NEON BAND

- nabízí vystoupení v retro stylu. Zahraje hudbu 60., 70., 80., 90. let a nejznámější skladby z přelomu tisíciletí.

Vystoupení je možné koncipovat:
* Ve stylu jednotlivých bloků, které jsou zaměřeny vždy na jedno období a to i s kostýmy, které byly typické dané době.
* Ve stylu jednotlivých bloků, které jsou zaměřeny vždy na jeden styl hudby bez rozdílu v jednotlivých dekádách a to i s kostýmy, které byly typické danému stylu hudby.
* Ve stylu zábavovém bez rozdílu stylů, dekád a bez kostýmů.
*Jako showtime kapely během konání běžné zábavy nebo plesu.

Kapela může vystupovat s vlastní kvalitní aparaturou a s vlastním světelným parkem.

menu
menu