0 - 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

JIRKOVÁK

JIRKOVÁK

Soubor vznikl na jaře roku 1999 při Základní umělecké škole v Jirkově a je členem FOS ČR. Folklórní soubor "Jirkovák" vystupuje s lidovými tanci, písněmi i hrami z oblasti severních, východních a jižních Čech. Soubor má taneční složku a má rovněž vlastní muziku. Taneční složka se orientuje na dívčí tance, připravují se chlapecké a dívčí párové tance. Souborová muzika hraje krásné české a moravské písně ve vlastní úpravě.
Soubor je ochoten vystoupit na jakékoliv kulturní a společenské akci. Na vystoupení nepotřebuje zvukovou techniku, její instalace je ale vhodná. Vystoupení se zpravidla účastní 15-20 účinkujících. * Malované, zatúlané Programový blok oblíbených lidových písní a tanců z jižní a jihovýchodní Moravy a ze Slovenska za doprovodu cimbálovky. /délka dle přání pořadatele/* Dívčí Pásmo veselých českých tanců a méně známých
písniček v pomalejším tanečním tempu. Celý taneční blok je koncipován jako taneční projev ryze dívčí povahy. Doprovází česká muzika, vystupuje 7 účinkujících.  /cca25min./ Husopasky Stylizované taneční hry a písně z pastvy hus, muzika a zpěvy jsou doplněny žertovnými mluvenými vsuvkami. Známé písničky jako např. Hejha husy ze pšenice nebo Andulko šafářova jsou proloženy méně známými lidovými písničkami, např. Husička divoká, Husy puty, aj. Jedná se o jedno z nejstarších pásem souboru, reakce  publika je vždy velmi živá. Původní choreografie vychází ze střídání klidových bloků s temperamentními momenty. Doprovází česká muzika, vystupuje cca 10 účinkujících. /cca 15 min./Jirkovskej pan farář  Vychází z hlavního motta - dívčí vdavekchtivosti, byť v decentní úpravě. Hudební doprovod je úpravou originálu "Řečickej pan farář" (jihočeská lidová písnička). V tanci účinkuje 5 - 7 děvčat s českou muzikou. /cca 10 min./ Rež - Velmi temperamentní moravský tanec vycházející z točených. Tanec je i přes vysoké tempo doprovázen zpěvem (tanečnice + muzikanti), účinkují dvě tanečnice. V tanečním bloku jsou upraveny tři moravské lidové písně: Rež, Po potoce chodila, Haj, haj, zelený háj. Doprovází cimbálovka. /cca 6 -8 min./* Když si oba jenom zpívají Jihočeské málo známé milostné písně v provedení chlapce a dívky s flétnovým doprovodem.
Poetická a dosti náročná úprava flétny zařazuje toto vystoupení spíše do komornějších pořadů pro náročnější publikum. /cca 10 - 15 min./   * V tej horence dubovince Temperamentní dívčí moravské tance a písně jsou ukázkou toho, co se dá současně utancovat a uzpívat. Do bloku byly zařazeny v Čechách nepříliš známé živé písničky, choreografie vychází z individuálních schopností účinkujících a tím dostala tento blok na dosti vysokou úroveň. Doprovází cimbálovka. /cca 10 min./* Jabčata Dětské tanečky a hry (český folklór), jejichž základem jsou písničky Šel zahradník do zahrady, Nic nedbám jen když mám a mazurka Měla babka.Účinkuje 6 - 8 dětí, doprovází česká muzika nebo flétna. /cca 10 min./* Babské písničky Moravské písničky ženských v trošku pokročilejším věku. Písničky jsou vybrány z bílovicka a uherskohradišťska. Účinkuje 4 - 5 "bab". /cca 15 min./ * Králky Moravské pásmo vítání jara je taneční úpravou velmi důstojného příchodu králek s májkou symbolizující jaro, které postupně přechází do slavnostního tanece. Základem jsou tři písně - Ani jsem si nemyslela, Zelenaj sa, zelenaj a Dúbravěnko zelená. Tanec je určen pro 6 - 10 děvčat. Je vhodný zejména pro velikonoční a májové programy. Doprovází cimbálovka nebo hudácká muzika. /cca 15 - 20 min./   
* Ospalá Toto české taneční pásmo je nejnovější českou taneční úpravou. I když bylo prezentováno jen při několika málo příležitostech, publikum vždy ocenilo taneční a choreografickou náročnost. Tomu odpovídá i úprava téměř neznámých jihočeských lidových písní převzatých z úprav z přelomu minulého století bez nežádoucích "moderních" zásahů. Vystupuje 7 nebo 9 účinkujících, doprovází česká muzika.
/cca 20 min./

menu
menu