0 - 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

GBELAN - folkórná skupina

GBELAN - folkórná skupina

/nabídka ve slovenštině/

FSk Gbelan oslávila v roku 2009 svoje 40. výročie od založenia. V súčasnosti pôsobí na Slovensku i v zahraničí a ponúka nasledovné ucelené pásma: Jar a leto na poli, Regrúti sa lúčia, U muziky pri vínečku, Dožinky, Čepčenie nevesty, Gbelská svadba a Stavanie mája -  Posledné pásmo má názov „Na hody ve Gbelech.“S týmto pásmom postúpila na celoštátnu súťaž, kde bojovala o titul najlepšej Folklórnej skupiny na Slovensku.Má vlastnú hudobnú zložku s 6 muzikantmi. Počet členov je v súčasnosti 35. V roku 2009 bola Folklórnej skupine Gbelan odovzdaná pocta generálneho riaditeľa Národného osvetového centra za cieľavedomé vyhľadávanie a šírenie bohatstva ľudovej kultúry. Minutáž a cena za vystúpenie je na základe vzájomnej dohody.

menu
menu