0 - 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

DYKYTA

DYKYTA

FOLKLORNÍ SOUBOR DYKYTA - Krásná Lípa byl založen roku 1990 s cílem udržet ještě existující lidové zvyky, písně a tance a ty, jež zanikají nebo zanikly, obnovit. Snaží se seznamovat veřejnost s bohatstvím lidové kultury. Podle možností členové souboru pořádají velikonoční a vánoční výstavky, mladé členy, ale i jiné zájemce, učí některým rukodělným činnostem a řemeslným technikám, jako např. pletení různých typů pomlásek, původní techniky zdobení kraslic, pletení výrobků ze slámy, výroba obřadního a zvykoslovného pečiva, receptury pro přípravu velikonočních a vánočních jídel atd. V současné době má DYKYTA 35 členů, z nichž 15 je ve věku do 18 let, 20 členů je dospělých a ve své práci se orientuje na nejbližší folklorní region - Podještědí. Soubor má složku hudební - muziku a složku taneční a pěveckou. /Muzika může vystupovat
i samostatně/. DYKYTA vystupuje na folklorních přehlídkách, masopustech a dalších společenských akcích a oslavách.

menu
menu