0 - 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

DÍVČÍ SBOR PF UJEP Ústí nad Labem

DÍVČÍ SBOR PF UJEP Ústí nad Labem

DÍVČÍ SBOR PF UJEP Ústí nad Labem

Sbormistr: Doc. PaedDr. Vladimír Kuželka Dívčí komorní sbor vznikl na podzim r.1990 z ženské složky smíšeného sboru. Podnětem k samostatné činnosti byl úspěch na Mezinárodním hudebním festivalu ve španělském Cantonigros, kde v červenci 1990 obsadil 1. místo v kategorii ženských sborů. V současné době působí v komorním složení. Členkami sboru jsou studentky a absolventky pedagogické fakulty. Repertoár sboru je zaměřen na skladby z období renesance, romantismu, skladby současných autorů a úpravy lidových písní. Pravidelně nahrává pro Český rozhlas v Ústí n.L., v rozhlasovém studiu i v klášteře v Oseku u Duchcova. Sbor účinkoval na samostatných i společných koncertech s partnerskými sbory v Ústí nad Labem, Teplicích v Čechách, Děčíně, Hradci Králové, Pardubicích, Třebechovicích pod Orebem, Duchcově. V rámci mezinárodních hudebních festivalů koncertoval ve Francii (Montpellier, Octon, Grabels), Španělsku (Cantonigros, Manlleu, Tavertet, Barceloně), Švédsku (Oskarshamn), Lucembursku (Wasserbillig), Německu, Belgii a Irsku. Dívčí komorní sbor se zúčastnil řady mezinárodních sborových soutěží a festivalů, na kterých úspěšně reprezentoval naše sborové umění.
Španělsko-Cantonigros 1990
- 1.místo v kategorii ženských sborů, Cantonigros 1992 - 3. místo v kategorii ženských sborů a 3. místo v kategorii folklórních souborů, Švédsko - Oskarshamn 1993 - 2.místo, Česká republika - Chorus Camera v Hradci Králové 1992 - 2.místo, r.1993 - 3.místo, Pražské dny sborového zpěvu 1994 - Zlaté pásmo a zvláštní cena poroty za nejlepší provedení lidové písně, Lucembursko 1995 - nejvyšší ocenění Grand Premier Prix,
Španělsko - Cantonigros 1996 - 3. místo v kategorii ženských sborů, Irsko - Cork 1997 - 7. místo bez rozdílu kategorií na 44. ročníku mezinár. festivalu pěveckých sborů. Pravidelně se účastní Mezinárodních sborových
festivalů v Ústí n.L. (r. 1994 - 1998). V květnu 1998 získal stříbrný diplom na 3. ročníku mezinárodního sborového festivalu R. Schumanna ve Zwickau, v červnu obsadil 1. místo na mezinárodním sborovém
festivalu akademických sborů IFAS Pardubice 98. Rovněž v červnu vydal první profilové CD pod názvem
Šijte mně sukničky. Sbor navázal kontakt se společností "Relations France - Tchéques et Slovaques"
se sídlem ve Štrasburku, na jejíž pozvání uskutečnil koncerty ve Štrasburku, Rosheim a Barr, kde účinkoval
i v rámci oslav státního svátku. Ve spolupráci s předsedkyní společnosti paní Drahomírou Rothovou uskutečnil v roce 1998 koncertní turné po Alsasku - tzv. Vinné cestě. Dívčí komorní sbor navázal kontakt se španělským sborem Coral Resso z Barcelony, se kterým v letech 1992 a 1993 uskutečnil výměnné koncerty.
Na zahraničních koncertech měla značný ohlas česká sborová tvorba, zejména skladby Zdeňka Lukáše,
Petra Ebena, Bohuslava Martinů, Otmara Máchy a Jiřího Holubce. Sbormistrem je od založení Doc. Vladimír Kuželka (*1947), vyučující katedry hudební výchovy PF UJEP Ústí nad Labem.

menu
menu