0 - 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

CHŮZE PO ŽHAVÉM UHLÍ - FIEDOR Petr

CHŮZE PO ŽHAVÉM UHLÍ - FIEDOR Petr

/se seminářem pro účastníky/

Interpret: Kaskadér, fakír a rekordman Petr Fiedor, držitel 39 českých a světových rekordů, mnohonásobně zapsán v České i Guinessově knize rekordů
Délka trvání akce: 3 hodiny celkem (příprava místa, příprava ohniště, shoření, samotná chůze účastníků)
Objednávka zahrnuje: Dovoz vlastního dřeva, přípravu místa, přípravu ohniště, přípravu
2 m pásu žhavého uhlí, vyloučení kovových předmětů detektorem kovů, přípravu chodců, seminář s ukázkami z oboru fakírství, hašení, přítomnost požárně i zdravotně bezpečnostních prostředků, úklid ohniště, certifikát s potvrzením o přechodu).
 Objednávka naopak nezahrnuje: Fotografování nebo natáčení přecházejících, sezení pro účastníky během semináře
Požadavky: Prostor pro provedení chůze (mimo dosah snadno zápalných objektů, stohů, suchých porostů, lesa atd.), jmenný seznam přecházejících minimálně 14 dní před samotnou akcí (z důvodu vyhotovení certifikátů), absolutní prohibice během trvání celé akce, podepsaný revers všech účastníků (možno předem nebo na místě).

Popis akce z pohledu účastníka: Návštěvníci přicházejí do prostoru v okamžiku, kdy je již přichystané ohniště. Po krátkém představení se Petra Fiedora se účastníci usadí a je zahájen seminář, jehož tématem je fakírství, bolest a skryté možnosti člověka. Během semináře je zapálen samotný oheň. Seminář volně přechází do hromadné přípravy osob k přechodu po pásu žhavého uhlí. Poté je rozhrnuto ohniště do pásu a jednotliví účastníci přistupují k přechodu. Každému účastníku se instruktor věnuje v této chvíli individuálně. Po přechodu všech osob je seminář slavnostně ukončen, zní závěrečný potlesk. Vzhledem k místním podmínkám je možné na místě předat certifikáty. V případě, že klienti mají v místě zázemí, doporučuje se jejich odchod k upravení se. Mezitím dochází k úklidu prostoru a certifikáty jsou předány později. Vzhledem k podání celé akce (překvapení) je třeba dohodnout s objednavatelem okamžik podepsání reversu.

 Reference: Chůze samotného instruktora po žhavém uhlí jste mohli vidět např. v pořadu Maxi clever na TV Nova nebo jako kaskadérský double v seriálu Pojišťovna štěstí

Ukázka:  http://www.youtube.com/watch?v=DuaxwnMzRys

menu
menu