0 - 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Česká lidová muzika

Česká lidová muzika

- je sdružení profesionálních hudebníků a tanečníků. Zabývá se autentickou interpretací písní a tanců nejvýznamnějších folklorních center Čech a Moravy s přesahem na Slovensko. Soubor účinkuje pro zahraniční návštěvníky České republiky, kteří přijíždějí z celého světa, rovněž prezentují folklorní kulturu ČR v zahraničí.
Při produkci České lidové muziky se seznámíte s tradiční českou polkou, táhlou moravskou milostnou písní, jihočeským mateníkem či ohnivým čardášem. Počet hudebníků i tanečníků každé akce může být variabilní dle konkrétního požadavku klienta.
Hudebníci i tanečníci vystupují v tradičních folklórních krojích.

menu
menu