0 - 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

ANTICKÝ DEN

ANTICKÝ DEN

ANTICKÝ DEN -  Skutky antických řeckých a římských hrdinů budou inspirací pro účastníky, kteří budou například střílet šípy do paty Achilovy, přesouvat trojského koně, svádět krásnou Helenu, či pozdravit samotného Caesara a poté zápasit v gladiátorské aréně.  
+ doprovodný kulturní program

Aktivity k tomuto tématu například:
 Střelba z luku na Achilovu patu
Přesunutí Trojského koně – skupina či jednotlivec přesouvá pomocí lan a tlačení Trojského koně na čas po vymezené trase
Střelba prakem na Goliáše
Hod oštěpem
Rozluštění hieroglyfů (záleží na invenci klienta, jakým způsobem přeloží znaky do příběhu)
Oblékání římské zbroje na čas
Výuka gladiátorských dovedností a cvičný souboj s gladiátorem či klientů proti sobě
Svádění krásné Heleny pomocí narychlo složené básně, jejíž téma si klient vylosuje z amfory či zpoza Helenina poprsí
Výuka a ukázky jízdy na koni (lov divé zvěře oštěpem atd.) – 1 kůň + 1 instruktor (nutno předem domluvit počet koní v závislosti na počtu klientů)
Jízda na ponících s doprovodem pro děti – 2x poník, 2x obsluha
Útok řecké falangy (klienti oblečení do řecké zbroje vytvoří bojovou sestavu a v běhu se přesunou na určené místo, hodnotí se dosažený čas a celistvost sestavy – max. 15 osob v jednom přesunu, či běh jednotlivce ve zbroji na čas)
Dále lze připravit soutěže jako obdobu antických olympijských her – například hod diskem, hod oštěpem, běh atd.

Doprovodný kulturní program
Uvítání klientů Caesarem s jeho strážemi.
Na závěr může též Caesar vyhlásit vítěze her.
Ukázky antických tanců bohyně Isis
Souboje gladiátorů
Provazochodec
Balancér
Žonglér
Ohnivá šou

Upomínkové předměty: 
Fotografování v kostýmech k dané tématice – účastníci se převlékají do kostýmu a jsou fotografováni profesionálním fotografem (možno s kulisami), zhotovení fotografie na místě jako upomínka na akci. 
 Ražba mincí – vlastní ražba památečních mincí + možnost vyrobit raznici s textem a logem klienta.

Na přání klienta lze zajistit kostýmovaného průvodce jednotlivých skupin.

menu
menu