0 - 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Alizbar & Ann’Sannat

Alizbar & Ann’Sannat

/zachován původní text dodaný od zahraničních umělců/

Hudební etno-skupina kvintet Alizbar & Ann’Sannat anebo sám harfist-miltiinstrumentalist Alizbar

1.kategorie: Etnická hudba - keltská a balkánská hudba, improvizace středověké tradiční hudby.
2. kategorie: HARFOTERAPIE, muzikoterapie
Účinkuje - harfist-multiinstrumentalist a výučený muzykoterapeut Alzbar, provádí na keltské harfe profesionální kurz harfoterapie pro vše: děti a  a dospělé ženy a mužé,  individuální, skupiný  a tehotné.
Alzbar má průkaz Asociácé hudebních psychologů a psychoterautů. Zvuky harfy zmírňuje strach a stimuluje ontogeneticky a fylogeneticky nejstarší struktury mozku, může tak probudit a uvolnit prapůvodní impulzy a tvůrčí instinkty, které vedou k novým a optimálnějším způsobům chování. Harfoterapia může být úspořádaná na polštářích či na podložce (bez židlé).
3 Kategorie: Speciální hudební styly - autorská hudba-pohádka ve stylu neorenesans а art-neofolk.
Účinkuje - hudební etno-skupina kvintet Alizbar & Ann’Sannat , anebo sám harfist-miltiinstrumentalist Alizbar:
POPÍS - Skupuna Tolkienovich elfoví:
Při svých hudebních vystoupeních či koncertech pětičlenná skupina klade důraz na navození pocitu kouzla, pohádky,  pohody, úvolnění a harmonie. Právě proto v jejich repertoáru naleznete jen tzv. autorskou etno–hudbu a hudbu-pohádku a europské písníčky. Autorské skladby skladatelé, harfista a muliinstumentalistaAlizbara pocházejí ve stílu z Evropy počínaje Balkanskou tvorbou přes Irsko a Skotsko.

Jednotlivé vstupy souboru tedy lze uspořádat do tematických bloků např. podle země původu nebo podle doby vzniku, festival keltské či jíné etno-hudby, či spojené jen s harfou – třeba v klasické filarmonie. Potlesk na koncertu zakázán pro nerušení věčné blaženosti zázračné atmosfery. Koncert může být poslouchán na polštářích či na podložce, má každopádně teplou domácí atmosféru a a mystické síle harfy čarodeje Alizbara, která jako stroj času vás přemístí do dobré čarodějné pohádky dětství a ten pocit kouzelné cesty do jiného světa vás ještě dlouho po koncertu neopustí.
Písně kvintetu jsou zpívány vždy v původních jazycích a jsou určené k poslechu. Spolupracuje se profesionální speváčkou,  ktera společně s živou hudbou dokáží navodit atmosféru pohádky a středověku.
Rovněž harfist Alizbar nabízí možnost výuky diváků hré na několika etnických hudebních nástroju či jen na keltské harfe a možnost prověst harfoterapie podlé objednávky.
Nedílnou součástí každého vystoupení etnické hudby a hudby-pohádky je použití vhodných historických kostýmů a replik dobových nástrojů zhotovených podle dochovaných písemností či vyobrazení.
Mezi používané nástroje patří: keltská harfa, flétny, hang, perkussia, arraj-mbira, husle, glokenšpil, mandolin, čarango, ukulele, harpkytara, kytary, vibraton, sansula, vargan, udu, buzuki, a jíné.
Skupina Alizbar&Ann´Sannat nabyla během 8-letní existence poměrně bohaté zkušenosti, za poslední rok absolvovala nekolík stovek hudebních vystoupení doma i v zahraničí – Neměcko, Rakousko, Mad´ársko.
Vystupují jen s autorskou hudbou skladatelé a harfista Alizbara, zakladatelé skupiny.
Členové skupiny Alizbar&Ann´Sannat pocházejí z Rúska, základatel skupiny skladatel a harfist Alizbar je původém z Mad´árska a Moldávska. Jsou to profesionální muzikanti. Práce s rytmem a zvukem harfy a etnickimi hudebnimi nástrojámi. Koncerty, kurzy harfoterapie a ,multiinsrumentalizma mohou probíhat v češtině s tlumočnikém a v angličtině bez tlumočnika. Nástrojé zajištěny.

Ukázky: Skupina Alizbar & Ann'Sannat
https://www.youtube.com/watch?v=AhVM5CI2PpI
https://www.youtube.com/watch?v=_Ga5QRcyjPI
https://www.youtube.com/watch?v=BOOzEJQ-odQ
https://www.youtube.com/watch?v=dfITyw-h7u8
https://www.youtube.com/watch?v=TGNjFM_PM5c
harfist a multiinstrumentalist Alizbar
https://www.youtube.com/watch?v=r3mHJNfate0
https://www.youtube.com/watch?v=C3-1hG_8TC0
https://www.youtube.com/watch?v=ntMBH6nKg2s
https://www.youtube.com/watch?v=edzIl3Am4nA
https://www.youtube.com/watch?v=aMxEHbUPLO8
https://www.youtube.com/watch?v=BvSvHW4EbjM

menu
menu