0 - 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

ZDRAVĚ A BEZPEČNĚ DO ŠKOLY

ZDRAVĚ A BEZPEČNĚ DO ŠKOLY

Projekt Zdravě a bezpečně do školy má za cíl preventivně působit na děti v jejich vnímání bezpečnosti silničního provozu a nenásilnou a hravou formou motivovat malé i velké děti k pravidelnému pohybu.
Komponované pásmo dynamických písniček, informací, soutěží zaměřených na bezpečnost silničního provozu, smíchu, hudby, tance a zábavy je skvělým zpestřením a doplněním každé vnitřní, či venkovní akce.
Pořad vhodný pro akce typu zahradní slavnosti, zpátky do školy, městské a obecní poutě, posvícení, dny měst a obcí, a akce v MŠ a ZŠ.
 

menu
menu