0 - 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

ZÁRUBA Jan - kytara

ZÁRUBA Jan - kytara

- studoval nejprve na konzervatoři u prof. Františka Jiroše a v r. 1997 absolvoval hudební
fakultu AMU v Praze u prof. Milana Zelenky. Účastnil se kytarových festivalů v Belgii, v Rakousku, v Mad'arsku a Lichtenštejnsku, kde získal zvláštní stipendium. Studoval na kytarových kursech u nejvýznamnějších kytaristů dnešní doby: David Russel, Hubert Käppel, Pavel Steidl, Štěpán Rak (u něho též studoval Komorní hudbu), Abel Carlevaro, Gordon Croskey a další. Vzdělání si též doplňoval na soukromých hodinách u tamějšího virtuosa Giovanni Grana. Jeho repertoár obsahuje nejvýznamnější kytarové skladby všech stylových období se zvláštním zřetelem k virtuózním skladbám romantismu (N. Paganini, G. Regondi, J. K. Mertz). Kromě sólových koncertů se věnuje též úspěšně komorní hudbě. V této oblasti spolupracuje s předními mladými umělci:
Kryštof Lecian - violoncello, Jana Vinterová - soprán, Žofie Vokálková - flétna a další.
V současné době působí též pedagogicky na Konzervatoři v Teplicích.

menu
menu