0 - 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

ZÁHORIENKA

ZÁHORIENKA

/nabídka ve slovenštině/

- pre Vás a s Vami po celý rok :

Plesy, koncerty, estrádne vystúpenia, festivaly, prehliadky dychových hudieb, fašiangy, pochovávanie basy, zábavy, stavanie máje, majálesy, dni matiek, juniálesy, cirkevné slávnosti, jarmoky, hody, rôzne výročia, životné jubileá, bály, vinobrania, oberačkové slávnosti, kultúrno - spoločenské podujatia, posedenia pri dychovke, pochody, úcta k starším, Katarínske zábavy, Mikulášske posedenia, Vianočné koncerty, Štefanské zábavy, Silvestre… a ďalšie vystúpenia podľa Vášho želania…

- niektoré druhy vystúpení i v malom obsadení
- možnosti produkcie bez spevu, len orchester alebo kapela so spevom

SLAVÍČKA HLAS...        Záhorienka a jej hostia z Moravy
Spoločný estrádny program reprezentatívnej dychovky zo Záhoria a populárneho moravského speváka – legendy moravskej dychovky Jirku Helána s najznámejšími moravskými a záhoráckymi stálicami i novinkami.
- možnosť obohatiť program moravskými hudobnými klenotmi za doprovodu cimbalistky Broňky Schoříkovej
- možnosť okoreniť program pravým nefalšovaným humorom v podaní ľudového rozprávača, baviča, imitátora

Program vhodný na počúvanie i do tanca, pre posedenia pri dychovke a pod…
Dĺžka programu, konkrétne požiadavky ako i celková cena programu dohodou.

Ukázky:
http://www.youtube.com/watch?v=_tDhvQgaD44
http://www.youtube.com/watch?v=AsY9f0-RNfQ 
http://www.youtube.com/watch?v=0woKEO0j7As

menu
menu