0 - 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

XPLOSION - houslistky

XPLOSION - houslistky

Nabídka ve slovenštině:
Husl’ové trio Xplosion vzniklo v septembri 2003, inšpirované populárnym trendom spájania rôznych hudobných žánrov a štýlov v duchu umelcov ako huslistka Vanessa Mae, sláčikové kvarteto Bond a pod. Pôvodný názov skupiny sa z X-tension v r. 2007 zmenil na Xplosion.
Profesionálne huslistky, ktoré pôsobia aj v oblasti klasickej hudby, využívajú svoj talent v širokej žánrovej škále. Ich repertoár je pestrou zmesou klasickej hudby v „disko-štýle“, pop-rockovych hitov, virtuóznych husľových tancov v duchu keltskej, ale aj slovenskej ľudovej hudby.
Jedinečnosť husľového tria spočíva nielen v hudbe, ktorá dokáže osloviť široké publikum, ale aj v modernom zvuku elektrických huslí
a atraktívnom imidži.

Nabídka v angličtině:
The violin bio girl band Xplosion was formed in September of 2003 as an expression of the Increasingly popular trend of merging different musical styles and genres, inspired by artists such as Vanessa Mae, string quartet Bond and others. The three young classically trained musicians try to embrace as many different types of music as possible – from original arrangements of classical pieces with a modern sound, popular pop-rock hits. virtuoso violin dances ispired by Celtic or Slovak folk music to original com positions written for trio Xplosion.
The modern sound of electric violins together with energic stage performance and glamorous look make the band attractive to wide audiences. The band has performed at a number of different occasions from big company events and awards ceremonies to appearances In various TV shows and gala performances.

Ukázka:https://www.youtube.com/watch?v=eNnoG-Mymzk
https://www.youtube.com/watch?v=3pNqjQuzNxQ&feature=youtu.be

menu
menu