0 - 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

RYTMUS V NÁS - výchovně vzdělávací koncert

RYTMUS V NÁS - výchovně vzdělávací koncert

První, úvodní díl interaktivního koncertu. Třídílný výchovně vzdělávací koncert pro ZŠ, SŠ a SOU profesionálního bubeníka - muziko-terapeuta Ivo Batouška a souboru Jumping Drums.

Historie bubnů zábavnou formou. Technika hry na africký bubínek djembe – interaktivní. Princip zápisu rytmu bubínku s ukázkou sóla na africký bubínek. Předvedení a vysvětlení metodiky výuky a technik hraní na klasické bicí nástroje – držení paliček a práce s nimi s ukázkou sóla na malý bubínek.
V průběhu koncertu zazní čtyři skladby bubenického souboru Jumping Drums v obsazení minimálně tří bubeníků hrajících na 20 bubnů.
Průvodní slovo vede posluchače nejen k zábavě a poučení, ale i k zamyšlení se, nad vztahem učitel-žák a dítě - rodič s cílem posílit a poutavým vyprávěním podnítit zájem o zlepšení těchto životně důležitých koexistencí.

Našim cílem je podpořit zájem dětí o jednu z atraktivních forem volnočasové aktivity, seznámit je s rytmem a bubny jako se vstupní branou poznání světa hudby vážné, ale i world music, lidové i populární. Naučíme je nové dovednosti a rozšíříme jejich obecné znalosti nejen z oblasti hudební, ale i z oblasti mezilidských vztahů a soužití s handicapovanými občany.
Pro první stupeň ZŠ je mluvené slovo i obsah přizpůsoben mentalitě dětí v tomto věku.

Objednávkou našeho koncertu a jeho následnou realizací podporujete naši charitativní činnost. Část výtěžku z tržby ze vstupného a prodaného zboží (cca 5 – 10 %) investuje soubor do relaxačního bubnování Iva Batouška se sociálně a zdravotně handicapovanými dětmi po celé ČR. Děkujeme.

Ukázky: http://www.youtube.com/watch?v=Np2AzbfB5fk
http://www.youtube.com/watch?v=P-kpTeUb0M8
http://www.youtube.com/watch?v=lQRWCIKkAB0

menu
menu