0 - 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Písně s loutnou

Písně s loutnou

Písně s loutnou - Jarmila Chaloupková, Brian Wright. V posledních 3 letech provedli tito hudebníci u nás i v zahraničí přes 150 písňových recitálů s loutnou. V koncertech se spojuje ušlechtilá renesanční hudba s vynikající interpretací i příjemnou a živou atmosférou. Proto mají tradičně velmi dobré ohlasy. Oba účinkující jsou odborníky ve svém oboru. Pan Wright koncertoval v mnoha zemích světa, v ČR je mimo jiné je v posledních 10 letech každoročně lektorem loutnové hry v mezinárodní Letní škole staré hudby ve Valticích.
Paní Chaloupková učí zpěv na Konzervatoři J. Ježka v Praze, kde je zároveň vedoucí pěveckého oddělení. I ona se soustředí na provádění staré hudby, ve valtické škole vedla třídu zpěvu v posledních 2 letech.
Začátkem října 2001 umělci podruhé nahrávali skladby pro Český Rozhlas (před třemi roky nahráli písně pro pořad Musica Antiqua, který je zaměřen na špičkovou interpretaci staré hudby). V zahraničí jsou nyní hudebníci pozváni např. na hudební festival v Německu, kde mají uvést barokní program anglické hudby Henry Purcella, v Belgii se chystá koncert paní Chaloupkové s cembalistkou Ivanou Bažantovou - Jandovou.
V únoru vystoupila p. Chaloupková s p. Wrightem opět v Paříži.

menu
menu