0 - 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Piráti všech moří… - dětský pirátský program

Piráti všech moří… - dětský pirátský program

Cca čtyřhodinový komponovaný program složený z pirátské pohádky, pirátských tanců a pirátské magie a pirátských soutěží.

Pirátská výprava - Kapitán Černovous ukryl svůj poklad a najímá piráty z řad diváků k jeho nalezení. Plní úkoly, ale přichází princezna Awilda a stává se novou kapitánkou – při souboji na prkně kapitánu Černovousovi uklouzne noha a padá do moře. Princezna Awilda jako nový kapitán pirátů při plavbě naráží na mnoho překážek a úskalí, ale ví si rady a část pokladu objeví. Vrací se kapitán Černovous a přivádí v okovech princeznina milého, kterého s princeznou vymění za loď a posádku. Princezna Awilda odplouvá se svým milým domů do svého království a kapitán Černovous pokračuje v plavbě, dokud se nepotká s piráty ze země vycházejícího slunce , kteří vládnou nebezpečnou magií, ty ale kapitán Černovous hravě přemůže svými pirátskými kousky.
Kapitán Černovous a jeho posádka se vydají na poslední část plavby, překonají zbylá úskalí a naleznou poklad, který rozdají dětem.
Během pořadu 3 krátké cca 10 minutové pauzy na občerstvení.
Pirátské soutěže – hra o sladký poklad - cesta na rozbouřené moře a romantická místa. Hrdinství, odvaha, pirátská čest, to prověří řada překážek a úkolů při hledání pokladu. Šest výpravných soutěží zakomponovaných do děje.
Pirátské tance - Pohyb a odpočinek pro všechny kategorie.
Pohádka o odvaze a cti spojená s naším příběhem - Pirátská princezna Awilda a Černovousův poklad - Aby se princezna Awilda vyhnula sňatku s dánským princem Alfem, uprchla na moře. Setkala se s pirátskou lodí a stala se kapitánkou pirátů...
Výprava a kulisy - Dobové stany dvou typů – sloužících nejen jako dekorace, ale taky jako základna pro účinkující, soubory, jako místa produkce, vybavené lavicemi a stoly. Stany typu „HEROLD“- 4 x 4 x 4 m-2 kusy a stan DONJON – 4x4x3 m 1 kus. Pirátské vlajky, soutěžní stanoviště a ohrazení.
Technické požadavky – jedná se o základní potřeby nutné k přípravě a  plynulému průběhu akce: Určení lokality a jednoznačné stanovení plochy, určené pro stavbu. Přípojku 220 V. Umožnění vjezdu pro navážení kulis a rekvizit. Odstavná plocha pro vozidla účinkujících a techniky. Ceny do soutěží.

menu
menu