0 - 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

LABSKÁ KAPELA

LABSKÁ KAPELA

Severočeský dechový orchestr, vzniklý rozšířením části dechovky Krušnohorka. Název získal podle bydliště muzikantů od Roudnice n. L. až po Děčín. Hlavní sídlo je v Ústí nad La­bem. Orchestr má široký repertoár od klasických titulů dechovky přes lidovou hudbu až po melodie vyššího populáru a operety. Snaží se zachovávat tradici tohoto žánru bez inklinace k módní a elektrické hudbě. Může vystupovat v různých složeních, z nichž některá mají spe­cifické zaměření.

1. Základní obsazení 13-členné + zpěváci. Široký repertoár, většinou aranžovaný na míru orchestru.
2. Koncertní a pochodové obsazení 16 - 24-členné.
3. Provozní obsazení 9-členné.
4. Úsporné obsazení 7-členné ve dvou variantách - hra v místnosti nebo venku.
5. Nejmenší obsazení 5-členné.

Pro speciální účely:
6. Žesťové kvarteto. Skladby různých historických období - renesance, baroko až po současnost. Vhodné pro koncerty na hradech, zámcích a slavnos­tech, také pro  svatební obřady, případně pro smuteční akce. Pro předvánoční dobu je v repertoáru  koncert z českých a světových koled, známých i historických.

menu
menu