0 - 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

IRIS taneční soubor

IRIS taneční soubor

Taneční soubor IRIS vznikl r. 1997 , trénuje pod Domem dětí a mládeže v Praze 7. Dává možnost taneční výuky dospělým i dětem. Jeho skupinu historických tanců zastoupenou dospělými i dětmi můžete vidět na mnoha akcích nejen v Praze. Program je složen z rekonstrukcí tanců
i scénických choreografii. Tančí na hudbu starých mistrů - zhruba od 13. do poloviny  20. století. Taneční kostýmy jsou šity po konzultacích
s odborníky podle dobových vyobrazení a historických pramenů. Soubor nabízí tance skupinové i párové z období: 
- Gotika
- Renesance
- Baroko
- Rokoko
- Klasicismus
- Secese
- tance 19. století
- z 30. let i swing.

Soubor tančí při různých příležitostech na hradech a zámcích, může oživit prohlídky i doplnit výuku historie, zatančí  na plesech i jiných společenských akcích.

menu
menu