0 - 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

CARAMELKA - kankán

CARAMELKA - kankán

Kankán v počtu 4-10 dívek na moderní kankánovou hudbu houslistky Vanessy-Mae.
Do repertoáru Caramelky dále patří Cheerleaders, step-clogging a Western dance show i kankán s chlapci.

menu
menu