0 - 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

BONI PUERI

BONI PUERI

Český chlapecký sbor BONI PUERI byl založen v roce 1982 a patří mezi významná světová tělesa. Navazuje na tradici sboru „Boni pueri“, který prvně působil v katedrále sv. Víta v Praze již v roce 1252. Dvěstěčlenný sbor, kde zpívají chlapci od 4 – 19 let, dosud absolvoval více než 3000 samostatných koncertů po Japonsku, Kanadě USA, Jižní Koreji, Hong Kongu, Číně a celé Evropě. Boni pueri vystupují také při významných státních příležitostech a na světových sympoziích.

Sbor je také zván na světové hudební festivaly (Pražské jaro, Europalia, AmericaFest, Jeonju Sori Festival, Shanghai International Arts Festival, Moskevský velikonoční festival), nahrává pro televizi a rozhlas. Členové Boni pueri účinkují i jako sólisté v operních představeních a významných muzikologických projektech (W. A. Mozart: Kouzelná flétna, H. Purcell: The Fairy Queen. L. Webber: Requiem).

 Boni pueri spolupracují mj. s Českou filharmonií,  např. v roce 2011 byli také přizváni k monumentálnímu provedení Mahlerovy 8. Symfonie - Symfonie tisíců pod taktovkou Christophera Eschenbacha (Praha, Hannover, Hamburk).

Mezi další významné hudební projekty posledních let patří dvojsborové nastudování Matoušových pašijí, provedení celého triptychu Responsorií J. D. Zelenky či provedení Vánočního oratoria J. S. Bacha, Mesiáše G. F. Händela, Requiem W. A. Mozarta nebo G. Faurého. Mezi další projekty patří premiérové nahrávky děl českých barokních autorů - J. C. F. Fischera, P. J. Vejvanovského a J. D. Zelenky. Nahrávka Zelenkova Sub olea pacis et palma virtutis získala v roce 2003 prestižní ocenění Cannes Classical Awards. Sbor se také podílel se na znovuobjevení díla J. K. Vaňhala.

Sbor se věnuje také současné hudbě, ve světové premiéře provedl vloni Hlasy světla skladatele Roberta Jíši s britskou sopranistkou Christinou Johnston. V roce 2014 vystoupili Boni pueri v Rudolfinu na festivalu Film Music Prague s dílem oscarového skladatele Elliota Goldenthala. Velkou pozornost vzbudil úspěšný projekt Requiem 2014 soudobého skladatele Aleše Březiny, na kterém spolupracovali Boni pueri se sólisty Ivou Bittovou, Vojtou Dykem a orchestrem Musica Florea.

Český chlapecký sbor Boni pueri je kulturním velvyslancem České republiky a sborové federace při Evropské unii "European Federation of Choirs of the Union“. Ředitelem Českého chlapeckého sboru Boni pueri je PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

Sbor vystupuje v různě velkých sestavách 32 – 55 zpěváků. Repertoár různých žánrů, klasická hudba, výběr ze světových muzikálů se zajímavou choreografií a kostýmy, výběr z filmové hudby, velká oratorní díla i kratší vystoupení pro firmy.

menu
menu