0 - 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

MORAVANKA

MORAVANKA

Vyprodané koncerty a rozebrané statisícové náklady gramofonových desek u nás i v zahraničí, široký okruh posluchačů několika generací, to jsou nejpřesvědčivější důkazy obliby dechového orchestru Moravanka
Jana Slabáka. Základním kamenem tohoto úspěchu je muzikální provedení každé skladby. Členové orchestru jsou vynikajícími hudebníky - absolventy brněnské konzervatoře a Janáčkovy Akademie múzických umění
s praxí v symfonických a divadelních orchestrech. Přitažlivý je i repertoár, vycházející z moravského folklóru, jmenovitě ze Slovácka, který je přirozeně živý a temperametní. Hlavním zdrojem popularity je však osobitý sound a švih, s nímž Moravanka každou skladbu hraje a který je vlastní spíše jazzovým kapelám, než dechovému orchestru. O vynikající kvalitě všech nahrávek Moravanky svědčí mimo jiné i udělení "Zlatého štítu Pantonu" v roce 1975, tří zlatých desek, které Moravanka získala za více než čtyří miliony prodaných gramofonových desek, MC a CD. V roce 1995 obdržela platinovou a v roce 1996 diamantovou desku.
Většina těchto nahrávek vyšla i v mnoha dalších zemích, např. v Německu, Holandsku, Francii, Švýcarsku, Rakousku, USA, a pod značkou Teldec pro země Beneluxu v německých překladech, kde si Moravanka získala značnou oblibu při svých koncertních vystoupeních. V současné době zpívají s Moravankou Jana Slabáka Ivana Slabáková, Daniela Češková, Břetislav Osička a František Uher. Moravanka Jana Slabáka svými instrumentacemi i osobitým pojetím vyvolala renesanci české dechové hudby nejen doma, ale i za hranicemi. Zahraniční novináři ji lichotivě nazývají "královnou české dechovky" - "The Queen of Brass Bands".


 

menu
menu